Wyniki

W roku 2019 dwie próbki muzyki klasycznej dały podobne wyniki do uzyskanych we wstępnych testach z roku 2018, pokazując znaczne różnice w stosunku liczby czerwonych krwinek poddawanych działaniu muzyki do liczby tych, na które oddziaływano ciszą. Ponadto przeprowadzono testy z próbkami muzycznymi reprezentującymi kilka innych gatunków oraz rodzajów dźwięku, w tym fortepianu, gitary, kobiecego wokalu, męskiego wokalu, śpiewu grupowego, rapu, muzyki tanecznej, techno, house, harfy, gongu, wokalnych interwałów muzycznych, muzyki zorientowanej duchowo oraz dźwięków generowanych przez komercyjne urządzenie AMI1000 przeznaczone do terapii dźwiękiem firmy Cyma Technologies. Przetestowano również biały szum przy dwóch poziomach ciśnienia akustycznego: 85 dBA i 105 dBA.

 

 

 

 

Podsumowanie wyników przedstawiono w tabelach 1 i 2. W celu zachowania ich przejrzystości oraz w interesie praw autorskich właścicieli muzyki nie podano rzeczywistej liczby czerwonych krwinek. Zamiast tego podano stosunki między liczbą żywotnych czerwonych krwinek, na które oddziaływano muzyką, i liczbą tych, które poddawano działaniu ciszy.

Tabela 1 przedstawia wyniki testów z trzema gatunkami muzycznymi, z których każdy obejmuje próbki muzyczne nagrane w trzech różnych tonacjach koncertowych: 432 Hz, 440 Hz i 444 Hz. Próbki dały zakres proporcji żywotnych czerwonych krwinek do krwinek zawartych w próbkach kontrolnych poddawanych działaniu ciszy wynoszący od 2,22:1 do 23,41:1. Wiele utworów muzycznych różnych artystów nagranych w różnych tonacjach koncertowych wykazało znaczny wzrost liczby żywotnych czerwonych krwinek w porównaniu do ich liczby w fiolkach kontrolnych. Co więcej, próbki muzyczne nagrane we wszystkich trzech tonacjach koncertowych zaowocowały podobnymi wynikami pod względem liczby żywotnych czerwonych krwinek, przy czym żadna z tonacji koncertowych nie wyróżniała się jako dominująca.

 

 

 

 

Tabela 2 pokazuje wyniki testów z sześcioma typami próbek muzycznych nagranych w dwóch tonacjach koncertowych: 432 Hz i 440 Hz. Tabela pokazuje także wyniki dla gongu i dwóch poziomów białego szumu. Próbki muzyki i gongów mieszczą się w zakresie proporcji od 4,13:1 do 18,1:1. Ponownie nie stwierdzono dominacji którejś z wymienionych tonacji koncertowych.

 

 

 

 

Największa liczba zliczonych żywotnych czerwonych krwinek wystąpiła po poddaniu krwi przez 20 minut działaniu pola dźwiękowego o nazwie „regeneracja komórek” wygenerowanego przez chronione patentem urządzenie firmy Cyma Technologies Inc. Uzyskano 3,4 × 106 RBC (red blood cell – czerwona krwinka) na mililitr w porównaniu z 2,9 × 105 RBC otrzymanych z takiej samej próbki krwi po oddziaływaniu na nią ciszą przez 20 minut w inkubatorze otoczonym klatką Faradaya.

Script logo
Do góry