• Przywrócenie właściwej proporcji zdrowych tłuszczów i olei po przywróceniu właściwego mechanizmu kontroli poziomu cukru. Należy na stałe usunąć z diety wszystkie tanie, toksyczne, tandetne tłuszcze i oleje jak również przetworzone i restauracyjne posiłki, które je zawierają. Kiedy mechanizm kontrolujący poziom glukozy we krwi znowu zacznie działać prawidłowo, można włączać powoli do diety inne zdrowe potrawy. Należy monitorować przy pomocy glukometru efekt spożywania tych dodatkowych potraw pod kątem poziomu cukru i notować wyniki w prowadzonym dzienniku przebiegu kuracji.

 

• Kontynuowanie kuracji do momentu powrotu normalnego poziomu insuliny, po tym jak poziom cukru zacznie stabilizować się w pobliżu normy. Kiedy poziom cukru spadnie do normalnego, trzustka zaprzestanie nadprodukcji insuliny. W typowym przypadku proces ten będzie trwał trochę dłużej i można go sprawdzać, prosząc lekarza, aby przesyłał próbki krwi do laboratorium w celu określenia poziomu insuliny w surowicy krwi. Dobrą praktyką jest odczekanie przez kilka miesięcy po przywróceniu mechanizmu kontroli poziomu cukru i dopiero po tym czasie zażądanie od lekarza sprawdzenia poziomu insuliny. Przyjemnie jest mieć normalny poziom cukru a jeszcze przyjemniej, kiedy nie towarzyszy temu nadmiar insuliny we krwi.

 

• Oddzielne naprawianie ubocznych uszkodzeń spowodowanych przez chorobę. Problemy naczyniowe spowodowane przez chronicznie podwyższony poziom glukozy w normalnych warunkach ulegną samoistnie odwróceniu bez konieczności prowadzenia działań w tym kierunku. Na przykład efekty retynopatii i obwodowej neuropatii ulegają zazwyczaj samonaprawie. Kiedy jednak delikatne kapilary w membranach podstawy nerek zaczną przeciekać w wyniku chronicznego podwyższenia poziomu glukozy we krwi, nerki kompensują to odkładając tkankę zabliźniającą w miejscach przecieków. Ta zabliźniająca tkanka pozostaje po wyleczeniu cukrzycy i dlatego uważa się, że nerki nie ulegają samowyleczeniu.

 

Kilka ostrzeń... Przy wystąpieniu retynopatii może zrodzić się pokusa naprawy uszkodzeń za pomocą chirurgii laserowej. Ta technika powstrzymuje krwawienie siatkówki poprzez wytworzenie na niej tkanki bliznowatej w miejscach, gdzie wystąpiły wycieki. Ta tkanka uniemożliwia jednak normalne zagojenie delikatnych kapilar w oku, kiedy cukrzyca zostanie już wyleczona. Proces odwrócenia cukrzycy stanowi ogromną szansę na całkowite wyzdrowienie oka bez konieczności stosowania chirurgii laserowej. Jeśli jednak wcześniej zostanie wykonany zabieg chirurgii laserowej, pełne wyleczenie będzie utrudnione z powodu tej bliznowatej tkanki, która powstaje w wyniku działania lasera.

Będące rezultatem wieloletniego podwyższenia poziomu glukozy i insuliny uszkodzenia arterii i naczyń oraz rozprzestrzenianie się w organizmie drożdżaków ulegną powoli naprawie dzięki prawidłowej diecie, jednak zanim arterie zostaną oczyszczone przy pomocy tej formy oralnej chelacji, upłynie jeszcze wiele lat. Uszkodzenia arterii można naprawić znacznie szybciej przy zastosowaniu dożylnej chelacji.26 To, co przy stosowaniu odpowiedniej diety zajęłoby wiele lat, przy pomocy terapii dożylnej może zająć zaledwie sześć miesięcy. Taka terapia bywa efektywna w 80 procentach. Ze względów oczywistych proszę nie oczekiwać, że wasz lekarz zaaprobuje taką kurację, zwłaszcza jeśli jest specjalistą od chorób serca.

 

CZAS POWROTU DO ZDROWIA

Prognoza wygląda następująco: szybki powrót do zdrowia i przywrócenie normalnego poziomu energii w okresie od kilku miesięcy do roku, a czasami dłużej. Długość okresu, po którym kuracja okazuje się skuteczna, zależy od tego, jak długo rozwijała się choroba.

W przypadku osób, które szybko zadziałały w celu odwrócenia choroby po jej wczesnym zdiagnozowaniu, ten czas ogranicza się zwykle do kilku miesięcy, a czasami bywa jeszcze krótszy. U tych, którzy cierpią na tę chorobę od wielu lat, proces zdrowienia może wydłużyć się do roku, a nawet więcej. Powinno to stanowić dużą zachętę do podjęcia działań w celu odwrócenia skutków choroby po jej zidentyfikowaniu.

Skoro już dotarłeś, czytelniku, do tego miejsca i jeśli udało mi się dobrze wytłumaczyć, na czym polega nasza epidemiczna cukrzyca, powinieneś już wiedzieć, co jest jej przyczyną, na czym polega ortodoksyjna terapia tego schorzenia i dlaczego cukrzyca stała się zarówno narodową, jak i międzynarodową hańbą.

Mam nadzieję, że to, co tu napisałem, jest wystarczające, aby zdać sobie sprawę z istnienia programu o charakterze samopomocy, który zawiera w sobie ogromny potencjał umożliwiający wyleczenie tej choroby.

 

O autorze:

Thomas Smith stał się nieufny wobec medycyny akademickiej, odkąd musiał podjąć się samodzielnego leczenia swojej cukrzycy, po tym gdy zdał sobie sprawę, że jego lekarz nie wyleczy go z niej. Rezultaty swojego śledztwa w sprawie cukrzycy opublikował w poradniku typu „Zrób to sam” zatytułowanym Insulin: Our Silent Killer (Insulina – nasz cichy zabójca). Podaje w nim szczegółowe kroki, jakie należy podjąć w celu odwrócenia skutków cukrzycy typu II, oraz informuje, jak należy postępować w przypadku cukrzycy typu I. Wiele pożytecznych informacji na temat cukrzycy można znaleźć również na jego stronie internetowej zamieszczonej pod adresem www.healingmatters.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. National Center for Health Statistics (Narodowy Ośrodek Statystki w Sprawie Zdrowia), „Fast Stats”, Deaths/Mortality Preliminary 2001 Data (Wstępne dane o zgonach i śmiertelności w roku 2001).

 2. Dr Herbert Ley, odpowiadając na pytanie zadane przez senatora Edwarda Longa dotyczące FDA podczas senackich przesłuchań w roku 1965.

 3. Dr David M. Eisenberg, „Credentialing complementary and alternative medical providers” („Licencje dla specjalistów medycyny komplementarnej i alternatywnej”), Annals of Internal Medicine, 137(12):968, 17 grudnia 2002.

 4. American Diabetes Association (Amerykańskie Towarzystwo Cukrzycy) i American Dietetic Association (Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne), The Official Pocket Guide to Diabetic Exchanges (Oficjalny kieszonkowy przewodnik wymian dla diabetyków), McGraw-Hill/Contemporary Distributed Products, wydanie uaktualnione 1 marca 1998.

 5. American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Serca), „How Do I Follow a Healthy Diet?” („W jaki sposób zachowuję zdrową dietę?”), American Heart Association National Center, 7272 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75231–4596, USA, www.heart.org.

 6. J.A.C. Brown, Pears Medical Encyclopedia Illustrated (Ilustrowana Encyklopedia Medycyny Pearsa), 1971, str. 250.

 7. E.P. Joslyn, L.I. Dublin, H.H. Marks, „Studies on Diabetes Mellitus” („Badania cukrzycy”), American Journal of Medical Sciences, 186:753–773, 1933.

 8. „Diabetes Mellitus” („Cukrzyca”), Encyclopedia Americana, Library Edition (wydanie biblioteczne), tom 9, 1966, str. 54–56.

 9. American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Serca), „Stroke (Brain Attack)” („Udar mózgu”), 28 sierpnia 1998; American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Serca), „Cardiovascular Disease Statistics” („Statystyki niewydolności serca”), 28 sierpnia 1998; „Statistics related to overweight and obesity” („Statystyki dotyczące nadwagi i otyłości”).

10. „Diabetes Mellitus” („Cukrzyca”), Encyclopedia Americana, jak wyżej, str. 54–55.

11. The Veterans Administration Coronary Artery Bypass Co-operative Study Group, „Eleven-year survival in the Veterans Administration randomized trial of coronary bypass surgery for stable angina” („Jedenastoletni okres przeżywalności w próbie losowej dotyczącej połączenia (proteza naczyniowa) omijającego zwężenie tętnicy wieńcowej w przypadkach trwałej dusznicy bolesnej”), New Eng. J. Med., 311:1333–1339, 1984; Coronary Artery Surgery Study (CASS), „A randomized trial of coronary artery bypass surgery: quality of life in patients randomly assigned to treatment groups” („Bypass (proteza naczyniowa) tętnicy wieńcowej – komfort życia pacjentów losowo przypisanych do grup leczenia”), Circulation, 68(5):951–960, 1983.

12. J. Trager, The Food Chronology (Chronologia żywności), Henry Holt & Company, Nowy Jork, (lista produktów według dat), 1995.

13. „Margarine” („Margaryna”), Encyclopedia Americana, jak wyżej, str. 279–280.

14. S. Fallon, P. Connolly, M.C. Enig, Nourishing Traditions (Tradycje żywieniowe), Promotion Publishing, 1995; M.C. Enig, „Coconut: In Support of Good Health in the 21st Century” („Kokos – wsparcie dobrego zdrowia w XXI wieku”).

15. Dr Bernardo Houssay i inni, Human Physiology (Fizjologia człowieka), McGraw-Hill Book Company, 1955, str. 400–421.

16. J. Gustavson i inni, „Insulin-stimulated glucose uptake involves the transition of glucose transporters to a caveolae-rich fraction within the plasma cell membrane: implications for type II diabetes” („Stymulowane insuliną pobieranie glukozy mieści w sobie przemieszczenie transporterów glukozy w bogatą w obszary jamiste strefę membrany komórki plazmatycznej – implikacje tego procesu dla cukrzycy typu II), Mol. Med., 2(3):367–372, maj 1996.

17. Dr William F. Ganong, Review of Medical Physiology (Przegląd fizjologii medycznej), wydanie XIX, 1999, str. 9, 26–33.

18. D.A. Pan i inni, „Skeletal muscle membrane lipid composition is related to adiposity and insulin action” („Skład lipidowy błony mięśni szkieletowych ma związek z otyłością i działaniem insuliny”), J. Clin. Invest., 96(6):2802–2808, grudzień 1995.

19. Physicians’ Desk Reference (Podręczny przewodnik lekarza), wydanie LIII, 1999.

20. Thomas Smith, Insulin: Our Silent Killer (Insulina – nasz cichy zabójca), Thomas Smith, Loveland, Colorado, wydanie drugie uzupełnione, lipiec 2000, str. 20.

21. Kancelaria prawnicza Charles H. Johnson & Associates.

22. American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Serca), „Diabetes Mellitus Statistics” („Statystyka cukrzycy”), www.heart.org.

23. E.R.B. Shanmugasundaram i inni (Instytut Cukrzycy dra Ambedkara, Kilpauk Medical College Hospital, Madras, Indie), „Possible regeneration of the Islets of Langerhans in Streptozotocin-diabetic rats given Gymnema sylvestre leaf extract” („Możliwość regeneracji wysepek Langerhansa u streptocynowo-cukrzycowych szczurów, którym podano wyciąg z liści Gymnema sylvestre”), J. Ethnopharmacology, 30:265–279, 1990; E.R.B. Shanmugasundaram i inni, „Use of Gemnema sylvestre leaf extract in the control of blood glucose in insulindependent diabetes mellitus” („Zastosowanie ekstraktu z liści Gemnema sylvestre do kontrolowania poziomu glukozy we krwi”), J. Ethnopharmacology, 30:281–294, 1990.

24. Thomas Smith, Insulin..., jak wyżej, str. 97–123.

25. Wiele popularnych sztucznych słodzików znajdujących się w sprzedaży jest bardzo toksycznych i niebezpiecznych dla diabetyków; wiele z nich jest znacznie gorszych od cukru, którego diabetycy starają się unikać. Patrz na przykład Thomas Smith, Insulin..., jak wyżej, str. 53–58.

26. Dr Morton Walker, dr Hitendra Shah, Chelation Therapy (Terapia chalacji), Keats Publishing, Inc., New Canaan, Connecticut, 1997.

 

Script logo
Do góry