SUPERMIKROSKOPY

XX wiek był świadkiem rozwoju mikroskopów o sile powiększenia znacznie przekraczającej konwencjonalne ograniczenia.

 

• Mikroskopy Rife’a: uniwersalny model 3, model 4 i 5

Mikroskopy Royala Raymonda Rife’a, szczególnie uniwersalny model 3 (z roku 1933) oraz modele 4 i 5 (z roku 1938), były supermikroskopami o powiększeniu 60 000 razy i rozdzielczości 31 000 razy. Uważa się, że Rife’owi udało się połączyć mikroskopię fluoroscencyjną, polaryzacyjną, ciemnopolową i interferencyjną.

Jest jednak bardzo mało danych odnoszących się do zdjęć mikroskopowych możliwych do uzyskania przy pomocy tych mikroskopów. John Crane, który miał modele 3 i 4, pokazywał pewnemu badaczowi nazwiskiem Hubbard negatywy, na których były obiekty o rozmiarach 10 nanometrów (normalna granica rozdzielczości wynosi 200 nanometrów). Rife stosował normalne obiektywy A.0 i Leitza oraz 40-krotne okulary. Badacze, którzy rozmontowywali lub starali się używać tych mikroskopów, mówią, że były one bardzo złożone. Mikroskopy miały mechanizmy i śruby ruchu leniwego, a także śruby służące do regulowania, podnoszenia i opuszczania, które były perfekcyjnie zestrojone. Według Johna Crane’a Rife stosował do barwienia badanych obiektów światło, ponieważ używane standardowo chemikalia były dla badanych obiektów zabójcze lub molekularnie za duże.

 

• Nemeskop

Kolejny supermikroskop, zwany „nemeskopem”, został wynaleziony na początku lat pięćdziesiątych przez chirurga mózgu Elmera P. Nemesa. Przy jego pomocy uzyskano wiele obrazów, które można było następnie wyświetlać na ekranie o rozmiarach 12 na 12 stóp (3,6×3,6 m).

Nemeskop generował dwa źródła energii, jedno o częstotliwości obiektu a drugie o częstotliwości minimalnie od niej różnej. Przy pomocy tej metody uzyskiwano wymuszone pobudzenie atomów oraz samooświetlenie obiektu światłem w różnych kolorach. Jak donoszono, metoda ta pozwalała na uzyskanie znacznie większych powiększeń niż 16 000 razy, jakie można było osiągnąć przy pomocy dostępnych w tamtych czasach mikroskopów elektronowych. Według relacji z tamtych czasów mikroskop pozwalał uzyskiwać rozdzielczość powiększeń rzędu 5 000 000 razy i rzutować obrazy na ekran, a wszystko to dzięki wiązkom promieniowania, kwarcowemu kondensatorowi, cewkom częstotliwościowym, filtrom i radioaktywnym emiterom.

Jak twierdzi Betty Lee Morales z Topanga w Kalifornii, tajne badania nad skonstruowaniem nemeskopu były inspirowane przez kongresmana Craiga Sheperda z San Bernardino w Kalifornii, który skłonił odpowiednie fundacje do sfinansowania tego przedsięwzięcia.

Po serii udanych eksperymentów nemeskop został w roku 1957 skradziony z warsztatu optycznego Bryn Camera Shop na Melrose Avenue. W czasie gdy miała miejsce kradzież, był on wyposażony w elektroniczny sygnalizator, dzięki czemu śledzono jego drogę aż do Nowego Jorku, gdzie ślad po nim zaginął.

W roku 1959 wydrukowano pełną instrukcję budowy mikroskopu w nadziei, że ktoś kiedyś odtworzy to urządzenie. Instrukcję tę można otrzymać bezpłatnie.

 

• Somatoskop

Ten skonstruowany w latach siedemdziesiątych przez niemieckich specjalistów z firmy Leitz Co. w Wetzlar i stosowany przez Naessensa mikroskop zasługuje na nazwę supermikroskopu. Konstrukcję somatoskopu opracował Barbie-Bernard z Turenne koło Paryża. Naessens opracował metodę kondensacji ultrafioletu i światła żarowego w swoim diachromatycznym kondensatorze, co umożliwiło uzyskanie powiększeń 30 000 razy o zadziwiającej ostrości 150 angstremów.

Wspierany finansowo przez swojego mecenasa, zmarłego niedawno Davida Stewarta z Fundacji Macdonald-Stewart, Naessens mógł spokojnie prowadzić swoje laboratorium i badania nad polimorfizmem. Somatoskop można zobaczyć, biorąc udział w corocznym, dwudniowym kursie, który jest organizowany w lipcu w Forrestfield w prowincji Quebec w Kanadzie.

 

• Ergonom 400

Inny znaczący supermikroskop niemieckiej konstrukcji został zbudowany w rezultacie trzydziestoletnich badań przez naukowca Kurta Olbricha i znany jest pod nazwą „Ergonom 400”. Umożliwiając powiększenia rzędu 25 000 razy może on konkurować z somatoskopem.

Ergonom 400 jest stosowany przez niemieckiego lekarza Bernarda Muschleina, który demonstrował jego możliwości w całej Europie i Ameryce. Przy jego pomocy wyprodukowano filmy wideo demonstrujące rozwój form polimorficznych.

Olbrich zbudował siedem znanych kopii Ergonomu 400 dla naukowców w Wielkiej Brytanii, Europie8 i Japonii. Przyrząd ten ma rozdzielczość 1000 angstremów. Bernard Muschlein, który prowadzi badania nad AIDS i rakiem, utrzymuje, że „wirus AIDS transformuje pełnospektralne światło w światło czerwone, natomiast zdrowe erytrocyty transformują je w światło zielone”.

 

• Projektor fal świetlnych

W lipcu 1990 roku popularny magazyn naukowy SuperScopes (Supermikroskopy) opisał nadzwyczajny mikroskop zbudowany na Uniwersytecie Cornella w USA. Zamiast normalnych soczewek mikroskop ten rzutuje fale widzialnego światła przez szczeliny o rozdzielczości 400 angstremów, dzięki czemu uzyskuje się powiększenie rzędu 25 000 razy. Wydział Mikrobiologii Uniwersytetu Cornella, którego szefem jest profesor Michael Isaacson, udostępnił ten mikroskop Izraelowi.

 

BŁĘDNE KONCEPCJE

Biorąc pod uwagę fakt, że poprzez każdy otwór ciała wnikają do organizmu wszelkiego rodzaju bakterie, oraz mając na względzie to, że krew „stanowi doskonałą pożywkę”, co trzeba uczynić, abyśmy uwierzyli, że krew nie jest sterylnie czysta? Każdy, kto stosował mikroskopię w ciemnym polu do badania obrazu krwi, wie, że tkanka ta stanowi siedlisko najróżnorodniejszej flory. [Moyer Scott, Examination in Darkfield (Badania w ciemnym polu), film wideo, 1996].

Wciąż lansowany przez współczesną medycynę przeciwny pogląd stopniowo upada. Wysiłki zmierzające do zniszczenia wszystkich mikrobów i wirusów są daremne. Doprawdy trudno pojąć, jak pogląd Ferdinanda Cohna (1870) mówiący, że każdy z mikrobów ma jedyną, właściwą sobie formę reprodukcji i rozwoju, może wciąż pokutować we współczesnej medycynie, podobnie jak pogląd Williama Harveya (1651) głoszący, że komórka jest najmniejszą jednostką biologiczną zdolną do cyklicznej reprodukcji.

Powyższe błędne mniemania są nadal podstawą doktryny medycznej, która wyznaje dodatkowo pogląd Louisa Pasteura mówiący, że ludzka krew jest sterylna. W takim ujęciu proces patologiczny może mieć miejsce jedynie w wyniku zewnętrznego najazdu patogenów na organizm. Zespół poglądów Pasteura wciąż stanowi podstawę wszystkich współczesnych badań farmaceutycznych. Pogląd promujący tworzenie oddzielnych leków lub szczepionek przeciwko każdemu zaburzeniu zyskał bardzo dużą, przede wszystkim ekonomiczną, przewagę.

Dr Maria Bleker cytuje w swojej książce Badanie krwi w mikroskopii ciemnopolowej według prof. dra Güntera Enderleina (Blood Examination in Darkfield according to Prof. Dr Günter Enderlein; 1993) następujące stwierdzenie Maxa Plancka (1858–1947), niemieckiego fizyka i laureata Nagrody Nobla: „W nauce potrzeba aż sześćdziesięciu, a nie trzydziestu lat, aby nowy, rewolucyjny pogląd zyskał uznanie. Nie tylko trzeba czekać, aż wymrą starzy profesorzy, ale również ich uczniowie”.

Miejmy nadzieję, że siły opozycji medycznej otworzą się w nadchodzącym millennium na nowe, alternatywne diagnozowanie i sposoby leczenia w imię postępu w naukach medycznych i dla dobra całej ludzkości.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

1. Mikroskopowa obserwacja na ciemnym tle to sposób powiększenia mikroskopowego, w którym obserwowany obiekt jest oświetlony, zaś tło, na którym go widać, jest ciemne. – Przyp. tłum.

2. Wankomecyna to antybiotyk (C66H75Cl2N9O24) wytwarzany przez promieniowce Streptomyces orientalis żyjące w formie naturalnej w glebie indonezyjskiej i hinduskiej. – Przyp. tłum.

3. Wskaźnik kwasowości. Wartość poniżej 7 oznacza, że odczyn roztworu jest kwaśny, powyżej 7, że jest zasadowy, zaś równy 7, że jest obojętny. – Przyp. tłum.

4. Ruchy Browna to zdolność do naturalnego, ciągłego ruchu mikroskopijnych cząstek, które znajdują się w roztworze. Ich nazwa pochodzi od szkockiego botanika Roberta Browna, który je odkrył i opisał. – Przyp. tłum.

5. Chilomikron to mikroskopijna cząsteczka zemulsyfikowanego tłuszczu występująca we krwi i limfie wytwarzana w procesie trawienia tłuszczów. – Przyp. tłum.

6. Orgon to uniwersalna siła życiowa emanująca z całej materii organicznej, którą można wychwytywać za pomocą odpowiednich urządzeń i wykorzystywać do przywracania równowagi psychicznej. – Przyp. tłum.

7. Skrót od Food and Drug Administration (Urząd ds. Żywności i Leków) – agencja rządowa zajmująca się nadzorowaniem, sprawdzaniem, zatwierdzaniem i stanowieniem norm bezpieczeństwa żywności, dodatków do żywności, leków, chemikaliów, kosmetyków, a także urządzeń medycznych i przeznaczonych do użytku domowego. – Przyp. tłum.

8. Autor niniejszego artykułu wyraźnie hołduje tym stwierdzeniem bardzo rozpowszechnionym w swoim czasie w Wielkiej Brytanii, a zawłaszcza w Anglii, poglądom mówiącym, że istnieje Wielka Brytania i Kontynent Europejski, przy czym Kontynent Europejski to coś podrzędnego. – Przyp. tłum.

 

Od wydawcy:

Niniejszy artykuł stanowi wyciąg odpowiednich fragmentów rozdziałów 1, 2, 3 i 6 książki Grega Fredericksa Darkfield Warriors: Your Definitive Guide to the World of Darkfield Live Blood Microscopy (Wojownicy mikroskopii ciemnopolowej – rzeczowy przewodnik po świecie ciemnopolowej mikroskopii żywej krwi), wydawnictwo Nu-Look Biologics, Australia, 2001, ISBN 0-9579826-0-7.

 

Script logo
Do góry