Według DeGarcii Phillips pokazał, że aby zrozumieć niuanse Chemii okultystycznej, należy orientować się we współczesnej fizyce. Besant i Leadbeater opisali kwantową naturę materii fizycznej w roku 1895, co nauka uczyniła dopiero trzydzieści lat później. W jaki sposób udało się im posiąść wiedzę o kwarkach i subkwarkach na długo przed ich oficjalnym, naukowym odkryciem?

Aby zrozumieć, po jak kontrowersyjnym gruncie stąpamy, należy wiedzieć, że istnienie subkwarków zostało zaakceptowane przez naukę stosunkowo niedawno i to niejednomyślnie. Yurth twierdzi, że w latach 1990. grupa 450 naukowców potwierdziła istnienie subkwarków po przeprowadzeniu „bezprecedensowej” krytycznej analizy, a mimo to wielu fizyków z Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego, MIT, Uniwersytetu Princeton i Uniwersytetu Columbia wciąż skutecznie blokuje publikację wyników tej analizy w tak ważnych periodykach, jak Scientific American, Physics Letters, Physics Review i Nature.26 Dzięki Bogu, wciąż mamy jeszcze wolność badań naukowych.

 

 

Czakra Trzeciego Oka lub Adźńa. Według jasnowidza Charlesa Leadbeatera istnieje struktura podobna do tuby, która wystaje z Adźńy lub czakry Trzeciego Oka ciała eterycznego i to właśnie za jej pomocą można prowadzić paranormalne mikropostrzeganie – odbierać wizualne informacje na submikroskopowym poziomie wykraczającym daleko poza możliwości postrzegania naszych oczu. Leadbeater określał to jako „powiększające jasnowidzenie”.

 

 

Besant i Leadbeater potrafili postrzegać fundamenty materii przy pomocy metod i środków okultystycznych – siddhi. Według Leadbeatera z Adźńy lub czakry trzeciego oka ciała eterycznego wystaje struktura podobna do tuby, która pozwala praktykować mikropsi. Istnieją powody, aby w to wierzyć. Ta zdolność psi jest jedną z siddhi, o której około 2400 lat temu pisał w Jogasutrach Patandżali.

 

 

 

 

Jest jeszcze jedna interesująca kwestia związana z subkwarkami, która jest bardzo istotna dla naszego okultystycznego aspektu: obserwowany ślad subkwarków wygląda tak, jak wygląda, dlatego że w naszym czasoprzestrzennym kontinuum cząstka istnieje, a następnie nie istnieje, istnieje, po czym nie istnieje etc.

Odkrycie subkwarków stworzyło pierwszy naukowo weryfikowalny przypadek wielowymiarowego zachowania w mierzalnej jednostce fizycznej: „...w środowisku o niskiej gęstości akceleratora cząsteczek subkwarki istnieją, znikają, istnieją i znikają z konsekwentnym, powtarzalnym i przewidywalnym wzorcem częstotliwości...”27

Leadbeater i Besant stwierdzili, że UPA, tak jak dzisiaj subkwarki, mogą zniknąć z tej płaszczyzny rzeczywistości, ale nie mogą ulec dalszemu podziałowi. To prawdziwie fundamentalny aspekt fizycznej materii na naszym poziomie gęstości. Naukowe potwierdzenie obserwacji Leadbeatera i Besant wyraźnie wskazuje na ludzką zdolność zaglądania w obszary niedostępne dla naszych zwykłych zmysłów i konwencjonalnych urządzeń naukowych – obszary, w które nasze najbardziej fundamentalne znane „cząstki” (stałe struktury falowe) rytmicznie wnikają i z których wyłaniają się. Yurth komentuje to, mówiąc, że prowadzi to nas „dosłownie ku granicom kreacji”.28 Zatrzymajmy się na chwilę i pozwólmy, aby zapadło to nam w pamięć.

 

Wnioski

Dokonania naszych okultystów zostały pozytywnie zweryfikowane, zarówno ilościowo, jak i jakościowo, z prawie każdego możliwego punktu widzenia. (Szerzej omawiam to w pierwszym tomie The Grand Illusion). Jeśli zaakceptujemy wnioski Phillipsa mówiące, że ostateczne fizyczne atomy (UPA) są subkwarkami, a nie atomami, jak uważali wcześniej Leadbeater i Besant, to będziemy mogli stwierdzić, że dzięki okultystom uzyskaliśmy po raz pierwszy ich najdokładniejsze i najszczegółowsze opisy, a także opisy eterycznego ośrodka, który je tworzy. Poza tym Leadbeaterowi i Besant należy przypisać zasługę odkrycia niektórych izotopów. Ostatecznie nie da się zignorować tej mieszaniny obserwacji prowadzonych za pomocą jasnowidzenia, teorii strun oraz „nietypowych” badań, których wyników Standardowy Model nie jest w stanie wyjaśnić, a z którymi dla odmiany dobrze radzą sobie modele eteryczne.

 

O autorze:

Brendan D. Murphy jest dobrze zapowiadającym się australijskim autorem przygotowywanej obecnie do druku dwutomowej książki poruszającej zagadnienia z pogranicza nauki i metafizyki zatytułowanej The Grand Illusion: A Synthesis of Science and Spirituality (Wielka iluzja – synteza nauki i duchowości). Na co dzień pisuje do kilku popularnych czasopism alternatywnych i stron internetowych, w tym do magazynów Mindscape i Veritas. Posiada stronę internetową zamieszczoną pod adresem www.brendandmurphy.com. Skontaktować się z nim można przez ww. stronę oraz Facebook: www.facebook.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. Annie Besant, Charles W. Leadbeater, Occult Chemistry: Claivoyant Observation on the Chemical Elements (Chemia okultystyczna – obserwacje pierwiastków chemicznych przy pomocy jasnowidzenia), 1919.

 2. Annie Besant, Charles W. Leadbeater, Occult Chemistry (Chemia okultystyczna), 1950.

 3. Ibid.

 4. Donald DeGarcia, Beyond the Physical (Poza fizycznością), str. 109.

 5. Annie Besant, Charles W. Leadbeater, Occult..., 1919.

 6. Victor Zammit, A Lawyer Presents the Case for the Afterlife (Prawnik w sprawie życia pozagrobowego), rozdział II, www.victorzammit.com.

 7. Annie Besant, Charles W. Leadbeater, Occult..., 1919.

 8. David Yurth, Seeing Past the Edge (Zaglądanie poza granice), str. 252.

 9. Annie Besant, Charles W. Leadbeater, Occult..., 1919.

10. Paul LaViolette, Subquantum Kinetics: A Systems Approach to Physics and Cosmology (Subkwantowa kinetyka – systemowe podejście do fizyki i kosmologii).

11. Nassim Haramein, „What is the Origin of Spin?” („Jakie jest źródło spinu?”), www.theresonanceproject.org/pdf/origin_of_spin.pdf.

12. Annie Besant, Charles W. Leadbeater, Occult..., 1919.

13. Ibid.

14. Paul LaViolette, Genesis of the Cosmos (Geneza kosmosu), str. 238–239.

15. Jay Alfred, Our Invisible Bodies (Nasze niewidzialne ciała), str. 49.

16. Ibid., str. 50.

17. Ibid., str. 65–68, 133–134.

18. Patrz resonance.is, aby zapoznać się z modelem Harameina.

19. Donald DeGarcia, Beyond..., str. 110.

20. Ibid. Patrz także następny przypis.

21. Stephen Phillips, „Extrasensory Perception of Subatomic Particles” („Pozazmysłowe postrzeganie cząstek subatomowych), Journal of Scientific Exploration, tom 9, nr 4, 1995, str. 489–525.

22. Ibid., str. 110–111.

23. Ibid., str. 111.

24. Ibid.

25. Donald DeGarcia, Beyond..., str. 113–115

26. David Yurth, Seeing Past..., str. 255.

27. Ibid., str. 54–55.

28. Ibid., str. 55.

 

Script logo
Do góry