Niezwykła historia jasnowidzów, którzy obserwowali atomy

Artykuł po raz pierwszy w języku polskim ukazał się w dwumiesięczniku Nexus w numerze 89 (3/2013)
Tytuł oryginalny: „The Amazing Story of Clairvoyants Who Observed Atoms”

Brendan D. Murphy

 

Tylko w nielicznych opracowaniach naukowych lub spisach laureatów Nagrody Nobla można znaleźć nazwiska uznanych okultystów lub jasnowidzów. Przyczyną tego stanu rzeczy nie jest to, że nic oni nie osiągnęli w historii nauki, ale głęboka pycha i wyjątkowa krótkowzroczność instytucji naukowych, które nie uznawały odkryć utalentowanych metafizycznych pionierów, które znacznie wyprzedzały swój czas. W tym opracowaniu zaczerpniętym z VI rozdziału pierwszego tomu mającej się wkrótce ukazać książki The Great Illusion (Wielka Iluzja) przyjrzymy się zaskakującym dokonaniom dwojga metafizyków.

 

Chemia okultystyczna: Leadbeater i Besant

Od roku 1895 do 1933 Annie Besant (1847–1933) i Charles Webster Leadbeater (1854–1934), dwoje najbardziej znanych teozofów i metafizyków XX wieku, zbadało za pośrednictwem jasnowidzenia wszystkie znane w tamtych czasach pierwiastki i związki w celu opisania tak zwanych „fundamentalnych bloków budulcowych”, z których się one składały, oraz ich ogólnej struktury. To przedsięwzięcie obejmowało zrozumienie wizualnych informacji pochodzących z poziomu submikroskopowego, które wykraczały poza zdolność postrzegania oczami. Współczesnym określeniem tego rodzaju jasnowidzenia jest mikropsi (Besant i Leadbeater nazywali je „jasnowidzeniem powiększającym”).

 

 

Charles W. Leadbeater (1854-1934)

 

 

Ich wstępne badania zostały zebrane i opublikowane w roku 1908 w pierwszym wydaniu Chemii okultystycznej opatrzonej podtytułem: „Badanie struktur atomów układu okresowego oraz niektórych związków za pomocą jasnowidzenia powiększającego”. Drugie wydanie tego dzieła ukazało się w roku 1919. Całość obserwacji pierwiastków chemicznych prowadzonych przez Besant i Leadbeatera za pomocą jasnowidzenia została opublikowana po ich śmierci w trzecim wydaniu Chemii okultystycznej, które ukazało się drukiem w roku 1951.

 

 

Annie Besant (1847-1933)

 

 

W roku 1895, w którym Leadbeater i Besant rozpoczęli swoją współpracę, w magazynie teozoficznym Lucifer ukazał się artykuł zatytułowany „Chemia okultystyczna”, który w roku 1905 został przedrukowany jako osobna broszura. Przedstawiał on opinii publicznej wyniki badań trzech pierwiastków chemicznych – wodoru, azotu i tlenu – przeprowadzonych za pomocą jasnowidzenia przez Besant i Leadbeatera.

Script logo
Do góry